BG-missie

MISSIE EN VISIE
De missie van Artcetera is een bijdrage te leveren aan de hedendaagse kunst door het spiegelen van verschillende culturen aan elkaar. Door reflectie worden patronen en verbindingen helder.

In de visie van Artcetera is het middel daarvoor het wederzijds ontdekken van verborgen waarden die voortkomen uit de cultuur en vorm gegeven worden vanuit persoonlijke artistieke kwaliteiten. Het is de artistieke uitdaging die waarden te verwerken in kunst zodat wederzijds de ontdekte betekenis aan de andere cultuur wordt getoond. Het zichtbaar maken daarvan zet aan tot denken.

DOEL
Artcetera wil een brug slaan tussen de kunst en het publiek. Deze relatie willen we ook onderzoeken in andere culturen. Wat betekent kunst en cultuur in de bevolking en hoe staan de culturele groeperingen hier zelf in.

Kunst dient ter reflectie, om te zien wie wij zijn. De kunstenaar staat met ziel en zaligheid in deze wereld en staat ten dienste daarvan.

Artcetera wil de culturele infrastructuur duurzaam versterken met initiatieven. Haar kennis en kunde beschikbaar stellen voor het grotere geheel.